حانان

عناوین مطالب این شماره از مجله آموزشی حانان به شرح ذیل می باشد:
لاستیک سخت یا هارد رابرها
آشنائی با تاخدر انواع رابرها(قسمت دوم)یراندازها شعله
انواع میکسرها در صنعت لاستیک(قسمت دوم)
رفع ایرادات فنی(ایراد در اکسترودر )
نسخه الکترونیکی این مجله به صورت آنلاین به فروش می رسد جهت خریداری مجله آموزشی حانان کلیک کنید.