کنترل فرایندهای پلیمری

در مهندسی شیمی درس کنترل فرآیند، یکی از مهم ترین دروس دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد که در رشته‌های مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر به دلیل اهمیت کنترل واکنش های شیمیایی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

مباحث :

✔️فصل اول درباره مفاهیم اولیه و اینکه کلا کنترل فرآیند چی هست و چه کاربردی داره بحث میکند.

✔️فصل دوم پایه و اساس کنترل فرآیند،یعنی تبدیل لاپلاس هست. باید لاپلاس را خوب بلد باشید تا بتوانید مسائل را حل کنید.(لاپلاس در درس ریاضی هم بسیار اهمیت دارد).

✔️فصل سوم اصل ماجرا شروع میشود. سیستم های درجه اول و دوم بحث اصلی است.

✔️فصل چهارم سیستم مدار باز و بسته معرفی میگردد. این قسمت به شدت مهم است و تست های پرتکراری دارد. تابع انتقال حلقه بسته موضوع محوری فصل است که در فصول بعدی به آن نیاز دارید.

✔️فصل پنجم پایداری و مکان هندسی ریشه ها است. آزمون روث و معیار های تعیین مکان ریشه موضوعاتی هستند که دائما از انها تست طرح میشود.

✔️فصل ششم پاسخ فرکانسی نام دارد. ورودی های مختلف برای تابع تبدیل سینوسی بررسی میگردد این فصل روابط زیادی دارد که تعدادی از آنها مهم هستند ،باید بشناسید.

✔️فصل هفتم فضای حالت را توضیح میدهد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

حيطه كنكور كارشناسي ارشد:

کنترل فرایند با درس مکانیک سیالات در یک مجموعه قرار دارد. 10 تست را در بر میگیرد. از این بین 3تست آسان،3تا5 تست متوسط و 2تست مشکل مطرح میشود.

براي آمادگي اوليه دوستان عزيز جزوه زير را تهيه كرديم:

 

استاد جزوه: دکتر رضایی آبادچی

نام دانشگاه: دانشگاه علوم و تحقیقات

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: MB11/3

*این فایل شامل فصل سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم مي باشد.