پلی وینیل الکل PVA

.  پلیمر محلول در آب بر پایه مواد نفتی است

پلی وینیل الکل از طریق پلیمریزاسیون مستقیم منومر متناظر قابل تهیه نمی باشد.
پلی وینیل الکل براساس هموپلیمر پلی وینیل استات تهیه می شود پلیمریزاسیون وينیل استات از طریق مکانیسم رادیکال آزاد ، معمولا در یک محلول الكلى (اتانول، متانول) رخ می دهد. البته برای برخی کاربردها، پلیمریزاسیون سوسپانسیون می تواند بکار رود.

خواص

شفافیت خوب

خواص آنتی الکتروستاتیک

خواص شیمیایی مطلوب

چقرمگی و سخنی مناسب

عدم تراوایی در برابر گازها

جزو معدود پلیمر محلول در آب است که استعداد تحريب زیستی کامل در حضور میکروارگانیسمهای سازگار شده را دارد.

چاپ پذیری خوب

تخریب حرارتی پلی وینیل الکل معمولا در حدود ۱۵۰ درجه سلسیوس یا بیشٹر، بسته به درجه هیدرولیز شروع میشود. به منظور بهره پایداری حرارتی و خواص فرایند پلی وینیل الکل ، استفاده از نرم کننده الزامی است. انواع نرم کننده از قبيل أب، گلیسرين، اتیلن گلیکول و …

خواص نهایی PVA به عوامل مختلف نظیر خواص پلیمر جفت آن مثلا (پلی وینیل استات)، شرایط پلیمریزاسیون و درجه هیدرولیز.توزیع گروه های هیدروکسیل، نظم فضایی و بلورینگی بستگی دارد.

فرایند پذیری

دو روش جهت شکل دهی و فرایند این پلیمر وجود دارد :

1_ قالبگیری از محلول آبی ویسکوز
2_اکستروژن دمشی مذاب.

کاربرد

پلی وینیل الکل به طور گسترده ای به عنوان ليف، فیلم، در صنعت کاغذ و صنعت پارچه سازی، معمولا به عنوان یک عامل چسب یا پایدار کننده استفاده می شود.

کاربردهای دیگر

تکمیل و سایزینگ پارچه

چسبهاولامینت

أهار کاغذ و ساخت مقوا

فیلم های محلول در آب برای بسته بندی و کاربردهای رهایش

پوستر های حساس به نور

کلوئیدهای محافظ در فرایندهای پلیمریزاسیون امولسیون

تهیه و تنظیم :زینب جعفری