خواص و کاربردهای پلیمرهای

از دروس اختیاری رشته مهندسی پلیمر می باشد.

برای آمادگی اولیه دوستان عزیز جزوه زیر را تهیه کردیم:

 

استاد جزوه:دکتر اردشیر سعیدی

دانشگاه:دانشگاه علوم وتحقیقات

تعدادصفحات:63

حجم فایل:25/3 MB