.ما در اینجا سعی کردیم بهترین جزوات رشته مهندسی پلیمر را قرار دهیم

.این جزوات،مربوط به بهترین دانشگاه های پلیمری ایران می باشند

مهندسی پلاستیک

مهندسی الاستومر

کنترل فرایند های پلیمری

شیمی آلی

شیمی پلیمر

شیمی فیزیک پلیمر ها

خواص وکاربرد های پلیمر های طبیعی

مهندسی کامپوزیت

ریاضیات مهندسی

رئولوژی پلیمر 

جزوه بقیه دروس به زودی منتشر می شود.