تهیه چسب نانوذرات پلی یورتان و میزان pH برای استفاده در دهان و دندان

زبان:انگلیسی

سال انتشار:2016

این مطالعه یک سنتز جدید از نانو ذرات واکنش دهنده به پ.اچ را گزارش میکند و هدف از آن رهایش خوراکی داروهای آب گریز تحت اثر دستگاه گوارش میباشد.کوپلیمر سه بلوکه ترکیب شده از زوج های مذکور میباشد که با استفاده هگزا متیلن دی ایزو سیانات و کربوکسیلیک های حساس به ph ،به انتهای پلی بوتادین تحت واکنش تیول-این متصل میشوند که به مراتب روشی آسان و مناسب است.کوپلیمر سه بلوکه در آب، بین مجموعه ریزواره ها سازمان یافتند که شکل و اندازه مجموعه آنها با پراکندگی نورفعال و میکروسکپ الکترونی مشاهده میشود.این نانوساختارها قابلیت بارگزاری دارویی بالایی برای داروهای کم محلول در آب دارند.
بیش از ده درصد ایبوپروفن بعد از دوساعت تحت اثر اسید مصنوعی معده آزاد شد و این درحالیست که سریع ترین رهایش تحت اثر اسید مصنوعی روده به ثبت رسیده است.تحقیق ایکس.تی.تی نشان میدهد که ریزواره های بدست آمده از کوپلیمر سه بلوکه در طیف گسترده ای از تحقیقات کارامد هستند.در انتها نتایج نشان میدهند کوپلیمر سه بلوکه حساس به ph، نانو ساختارهای امیدبخش برای تجویز خوراکی داروهای آبگریز هستند.

گردآورنده:مهسا رجبی

دانلود فایل مقاله