آموزش مجازی تست خزش

 

کاری اختصاصی از واحد آموزش گروه صنعتی آموزشی آلپ

در آپارات مشاهده کنید:

ویدیو آموزشی تست خزش

 

 

خزش چیست؟

دلیل بروز پدیده خزش در پلیمرها چیست؟

در اینجا بخوانید