تست خزش 

تست خزش : تغییر شکل یک ماده (کرنش) در اثر اعمال نیروی ثابت در مدت زمان t را خزش می گویند. این پدیده در پلیمرها نیز مشاهده می شود ،زمانی که یک قطعه پلیمری تحت تنش قرار میگیرند به طور پیوسته تغیر شکل داده که کرنش اولیه به میزان مدول بستگی دارد. ناحیه اول ناحیه بارگذاری است و زمانی است که سرعت خزش سریع کاهش می یابد. در مرحله دوم به یک حالت پایدار رسیده و در مرحله سوم با افزایش سریع و شکست همراه است.بنابراین طراحی یک قطعه پلیمری که در نهایت تحت تنش قرار می گیرد باید میزان خزش آن اندازه گیری شده باشد.

 

به تست خزش تست کیریپ هم می گویند

از نگاه تغییرات مولکولی پدیده خزش دلایل متفاوتی دارد ؛ ازجمله:

1- شکست زنجیرها در اثر اعمال تنش (اکسیداسیون، هیدرولیز و …)

2- تعویض پیوند (پلی استرها، پلی آمیدها، پلی اترها، پلی سیلیکون ها)

3- جریان ویسکوز به صورتی که زنجیرها بر روی هم میلغزند و خزش با سرعت بیشتری اتفاق می افتد.

موارد متعددی برروی خزش ماده تاثیر دارند ازجمله : دما، پرکننده، تقویت کننده، نوع ساختار (کریستالی-آمورف) که ساختار کریستالی دارای خزش بیشتری نسبت به ساختار آمورف است چراکه گره خوردگی های درون ساختار آمورفی باعث افزایش مقاومت زنجیرها می شود، جرم مولکولی که با افزایش آن میزان خزش کاهش می یابد چرا که ساختار آمورفی تر شده و گره خوردگی ها افزایش می یابند ، مدول و …

این پدیده در موارد مختلفی دیده می شود ازجمله بطری های حامل مواد مایع که فشار ناشی از حجم مایع این کرنش را طی زمان های طولانی ایجاد می کند.

 

تهیه و تنظیم:زهرا شیراوند

 

توضیحات کامل تر و شیوه انجام تست خزش را ما به صورت آموزش مجازی برای شما آماده کرده ایم .

 

 

 

شاید به این مطلب نیز علاقه مند باشد 
فیلم کارگاه  آشنایی با صنعت پلیمر در ایران

دپارتمان تخصصی ترجمه مهندسی پلیمر 

دپارتمان لاستیک ( الاستومر)

معرفی نرم افزارهای کاربردی مهندسی پلیمر 

کتاب خانه مجازی پلیمر