گاها عدم تسلط کافی در چینش سیستم های پخت باعث شده شاهد محصولاتی با کیفیت پائین و عمر سرویسی بسیار کمتر از نمونه های وارداتی باشیم. چرا که در چینش یک سیستم مناسب باید نکاتی را همچون قیمت˛ زمان پخت و در انتها بررسی کمترین اثرات منفی بر روی سلامت را لحاظ کنیم.

بعنوان مثال اثرات نحوه چیدمان و تنظیم یک سیستم پخت را بوضوح می توانید در اسفنج ها و فوم ها مشاهده کنید که چگونه یک سیستم پخت موثر˛ در دانسیته˛ میزان فوم زای مصرفی و سرعت تولید بالای شما تاثیرگذار است و از طرفی بیانگر این موضوع است که یک سیستم پخت می تواند اصل دانش فنی ارائه شده بوسیله کامپاندر مربوطه باشد که اغلب با نادیده گرفتن موارد فوق هم قیمت و هم کیفیتی ناعادلانه بر مصرف کننده ایرانی تحمیل می شود. در این شماره از مجله حانان تصمیم گرفتیم به بحث درباره یکی از سیستم های پخت در لاستیک ها به نام سیستم پخت اکسید فلزی بپردازیم که در ادامه توجه شما را به آن جلب می نماییم.

سیستم پخت اکسید­فلزی˛ بیشتر برای رابرهای غیرالفینی مانند رابرهای­ هالوژنه همچون کلروپرن ها  ˛ پلي­ اتيلن كلروسولفونه   و رابرهاکربوکسیله­اکریلونیتریل­رابر  به کار می­روند. اکسید­روی  و اکسید منیزیم  به ترتیب در مقادیر 5 و phr 4 از اکسیدهای ­فلزی هستند که در بیشتر مواقع  به ­عنوان یک پکیج پخت معرفی می­ شوند که استفاده از هریک از آنها به­ تنهایی˛ بازده لازم برای پخت کلروپرن­ها را ندارد چرا که اکسید روی  به ­تنهایی منجربه اسکورچی شدن پخت و افت شدید خواص شده و اکسید منیزیم نیز به­  تنهایی باعث افزایش زمان پخت و حالت پختی متوسط می­شود. لازم به­ ذکر است که….

ادامه این مطلب را در اولین شماره مجله حانان