اردیبهشت 24, 1399 بدون دیدگاه

متاسفانه دیدگاه افراد این چنین است که تند خوانی فقط یک مطالعه سطحی است و برای مطالب درسی، کاربردی نخواهد بود ولی باید بدانید این روش در تمامی دانشگاه های برتر جهان برای دانشجویان در تمامی مقاطع کاربردی و یادگیری آن الزامی است