ماه: اردیبهشت 1398

گزارش نخستین همایش ملی چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک

اردیبهشت 5, 1398 خدمات ما / صنعت پلیمر / فعالیت های ما / همایش ها بدون دیدگاه

پس از مدتی از پایان همایش خروج صنعت پلاستیک از بحران که توسط انجمن ملی صنایع پلاستیک برگزار گردید همایش دیگری با عنوان چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک در روز ۳ اردیبهشت ماه با هدف ایجاد بستری ارتباطی بین تصمیم گیری های اقتصادی با بخش خصوصی فعال در صنعت پلاستیک […]

ادامه مطلب