بهمن 6, 1397 خدمات ما / صنعت پلیمر / همایش ها بدون دیدگاه

گزارش نخستین دوره خروج صنعت پلاستیک از بحران 

نخستین دوره خروج صنعت پلاستیک از بحران با موضوعات بررسی و معرفی فرصت های رشد و نواوری؛ صبح روز 10 دی 1397 در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی با حضور مدیران و فعالان صنعت پلاستیک و هم چنین اساتید دانشگاه ها برگزار شد.

در ابتدای این همایش مهندس سعید زکایی مدیر عامل شرکت پارسا پلیمر وعضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران به بررسی نواوری ها در بخش مارکتینگ و شرکت های فعال در عرصه صنعت پلاستیک پرداختند.

پنل نخست این همایش با موضوع نوآوری ، ضرورت و اهمیت آن با سخنرانی دکتر کامران باقری درمورد استارت نواوری ها ، ضرورت واهمیت توجه مدیران به آینده و بهبود شرایط فعلی آغاز شد.

ایشان مشاور مدیریت نواوری و عضو هیات مدیره انجمن فناوری ایران و استاد مدعو مدیریت نوآوری دردانشگاه  های تهران و صنعتی شریف هستند.

ایشان در سخنرانی خود در ارتباط با اشکالات و ایرادات مدیران در حوزه نوآوری و به تعریف نواوری( اعمال تغییراتی که ارزش افزا باشند) پرداختند.

دکتر کامران باقری در سخنرانی کوبنده خود به انواع نوآوری ؛ نوآوری تدریجی ، انقلابی، نوآوری محصول ، نوآوری درخدمت ، نوآوری در فرآیندهای انجام کار،نوآوری درمدلکسب و کار و …….  پرداختند.

طبق فرمایش ایشان بسیاری از شرکت ها نوآوری را هم وزن تحقیق و توسعه می دانند. در صورتی که نوآوری فنی است و از مشکلاتی که حرکت شرکت ها را به سمت نوآوری کاهش میدهند. شامل ؛ نوآوری محدود به مدیریت،رویاپردازی،نوآوری از جنس آرایش ، مهم تر از همه باور به اینکه روزگارمان بدون نوآوری هم خوب است! ؛ می باشند.

در ادامه دکتر حسام زند حسامی به  بررسی نقطه شروع نواوری ها ، میزان رقابت پذیری شرکت ها و کشورها ، شرکت های استارت آپ ، چالش های شرکت های بزرگ و به طور کلی مراکز و شبکه های نوآوری پرداختند.

در پنل دوم این همایش با موضوع آینده صنعت پلاستیک به بررسی روند فناوری صنعت پلاستیک در جهان و نواوری های مهم شرکت ها مختلف جهان توسط دکتر علیرضا شریف پرداخته شد .

در پایان این پنل دکتر مجید عقلایی به بررسی روندهای جهانی ، تحولات خاورمیانه ، بازار ایران و بازار آینده صنعت (تحولات ژئوپلتیک) پرداختند.

پنل سوم با سخنرانی دکتر رضا باقری با بررسی جایگاه مراکزفناوری و اهمیت آن در توسعه محصولات صنعت پلاستیک  با مروری بر تجربیات بین المللی ارائه شد.

ایشان در سخنرانی خود در ارتباط با نوآوری در یک دنیای رقابتی فرمودند که نوآوری در محل کار بسیار حیاتی است؛زیرا موجب می شود که شرکت ها سریع تر در بازار نفوذ کنند و ارتباط بهتر را با بازار های در حال توسعه ایجاد کنند که می تواند منجر به فرصت های بزرگتر شود.

علاوه بر آن به بررسی نوآوری مخرب ؛ که می تواند یک بازار جدید و شبکه ارزش را ایجاد کند و در نهایت بازار موجود را مختل کند؛پرداختند. سپس در تکمیل گفته های خود شرکت ها و مراکز نوآوری های متعددی را مورد بررسی قرار داند.  

در ادامه دکتر یوسف قاسمی دکترای حقوق فناوری های نوین در ارتباط با راه کارهای کاربردی حقوقی در جذب فناوری های نوین در شرکت های صنعتی سخنرانی کردند.

پنل چهارم با سخنرانی فرید ادریسیان با موضوع نواوری هایسازمانی و تعامل با استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان آغازشد. که در این سخنرانی به موضوعاتی از قبیل ؛ مزایای استارتاپ ها شامل :زیرساخت های جهانی و دسترسی به بازار ،دانش علمی،برتری فرآیند و… ؛

مزایای همکاری با استارتاپ ها شامل :تست و یادگیری در مورد فناوری های جدید،نمایش و جذب استعدادهای تازه،چرخه نوآوری نوین،ورود به بازار های جدیدو…؛دلایل همکاری استارتاپ ها ، شتاب دهنده شرکت هاو … پرداختند.

در ادامه دکتر مهدی متقیان مدیرعامل شرکت بومرنگ به معرفی استارت آپ های داخلی و شرکت های دانش بنیان در صنعت پلاستیک و پلیمر و روش های محتمل موفقیت در اکوسیستم نواوری ایران پرداختند.

و در پایان این پنل مهندس سعید زکایی موارد موفق کسب و کار نواورانه در کشور، اهمیت استفاده از فرصت ها و همکاری افقی شرکت ها درشرایط بحرانی را مورد بررسی قرار دادند.

سرانجام در پنل پایانی دکتر محمود استقلال به بررسی راهبردهای بازاریابی صادرات و با تاکید بر اینکه صادرات باید بر سه اصل حاظر ، ناظر و ظاهر باشد پرداختند.

در ادامه دکتر یوسفی با تکمیل گفته های قبلی خود در پنل سوم به بررسی چالش ها و راه کارهای ایجاد پلتفرم خارجی برای شرکت ایرانی پرداختند.

در آخر مدل های موفق توسعه صادرات،کنسرنسیوم های صادراتی توسط دکتر مسعود جمالی ارائه شد.

گزارش نخستین همایش ملی چشم انداز اقتصاد صنعت پلاستیک