نحوه ثبت نام
پس از واریز وجه مورد نظر به شماره کارت 5022291041985902 به نام آقای مهران مهدوی از فیش واریزی خود عکس گرفته و به آی دی تلگرام آلپ ارسال نماید.
سپس با تکمیل فرم ثبت نام، نام شما برای شرکت در کارگاه ثبت خواهد شد