امروزه با مشغله های درسی وکاری زمانی برای شرکت در کلاس های آموزشی وفراگرفتن علوم کاربردی باقی نمی ماند. بهترین راه استفاده از کلاس های مجازی است .که در کوتاه ترین زمان و در زمان و مکان دلخواه شما مفاهیم را منتقل می کند .

گروه صنعتی آموزشی آلپ می کوشد با ارائه کلیپ های آموزشی کوتاه و کاربردی این مسیر را برای شما همراهان عزیز هموار تر کند.انتقادات و پیشنهادات شما باعث بهبود کار ما خواهد شد.

 

     آموزش متلب

 

 

  آموزش تست ها

 

لیست کتاب های برتر مهندسی پلیمر