مهندسی پلاستیک

مهندسی الاستومر

کنترل فرایند های پلیمری

شیمی آلی

شیمی پلیمر

شیمی فیزیک پلیمر ها

خواص وکاربرد های پلیمر های طبیعی

مهندسی کامپوزیت

ریاضیات مهندسی

جزوه بقیه دروس به زودی منتشر می شود.